Tanečná hudba

Klávesy ~ Gitara ~ Bass gitara ~ Bicie

 

 

Ľudová hudba

Akordeón ~ Husle ~ Kontrabas ~ Ozembuch ~ (Cimbal)

 

 

Repertoár

Pop ~ Rock ~ Slaďáky ~ SK ~ CZ ~ World

Zemplínske ~ Rusínske ~ Slovenské ~ České

Romale ~ Repete ~ Redovi Fľaškovy tanec

Ľudovky v modernej úprave

U nevesty na dvore

Sprievod ku sobášu

Pomedzi stoly

Odpytovanie

...