Moderná hudba
Klávesy ~ Gitara ~ Bass gitara ~ Bicie

 

Ľudová hudba
Akordeón ~ Husle ~ Kontrabas ~ Ozembuch

 

Cimbalovka
Akordeón ~ Husle ~ Cimbal  ~ Kontrabas ~ Cajon

 

Repertoár

Pop ~ Rock ~ Slaďáky ~ SK ~ CZ ~ World

Zemplínske ~ Rusínske ~ Slovenské ~ České

Romale ~ Repete ~ Redovi tanec

Ľudovky v modernej úprave ~ Odpytovanie

U nevesty na dvore ~ Pomedzi stoly

 

 

Čepčenie nevesty - Kukovki zo Zemplína

Folklórna skupina (0917 489 683)